You are here

કોલેજની આંતરિક પરીક્ષા-નવે-ડિસે-2020 ની વિગત

બી.એ. સેમ.-૧ માં અભ્યાસ કરતાં વિદ્યાર્થીઓ માટે કોલેજની આંતરિક પરીક્ષાના પ્રોજેકટ પેપર સામેલ છે.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer